Terug naar de essentie: de doorontwikkeling van de Rechtspraak Updates

Foto Marcel Verhaar

Ruim tien jaar geleden lanceerde Boom juridisch een nieuw product: de Rechtspraak Updates. Experts uit de wetenschap en praktijk selecteren per rechtsgebied de meest relevante uitspraken. Uitspraken worden samengevat, gerubriceerd, voorzien van kort commentaar en doorzoekbaar gemaakt op de Rechtspraak Updates-portalen. Bovendien verschijnt er (twee)wekelijks een attendering per e-mail om abonnees continu op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Het begon allemaal met de AR (Arbeidsrecht) Updates, ontwikkeld in samenwerking met prof. mr. dr. Ruben Houweling. Het model werd echter in hoog tempo uitgebreid naar andere rechtsgebieden, zoals Ondernemingsrecht, Strafrecht, Personen- en Familierecht, Erfrecht, Gezondheidsrecht, Insolventierecht, Omgevingsrecht en Personenschade. Recent hebben we bovendien de EELC Updates (European Employment Law Cases) gelanceerd, de tiende update in de rij – en bovendien de eerste Engelstalige. Naarmate het aantal gebruikers van de Rechtspraak Updates toenam, is het product de afgelopen jaren bovendien steeds veelzijdiger geworden. De huidige Updates bevatten nu niet alleen meer samenvattingen en commentaar, maar ook wetgeving, literatuursamenvattingen en verwijzingen naar blogs, om maar een paar toevoegingen te noemen.

Met deze uitbreidingen werd het logistieke proces achter de Rechtspraak Updates echter steeds ingewikkelder. Daarnaast ontvingen we feedback en wensen van de gebruikers – met name van de leden van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), die een eigen besloten versie van de AR Updates gebruiken.

Begin 2016 besloten we daarom om de Rechtspraak Updates geheel te vernieuwen. In mei 2016 lieten we een uitgebreid kwalitatief marktonderzoek doen door Karin den Bouwmeester van onderzoeksbureau Userproof. Dat onderzoek leerde ons dat gebruikers vooral de nieuwsbrief lazen, maar het onderliggende platform minder vaak gebruikten.

Een belangrijke suggestie voor verbetering hierbij was om het product te vereenvoudigen, en alle informatie en vormgeving die afleidt van de essentie veel minder zichtbaar te maken. Ook de content zelf zou kernachtiger en overzichtelijker kunnen worden gepresenteerd.

Deze bevindingen zijn vervolgens, in samenspraak met ontwerper Bart van Lieshout van mbstudio, uitgewerkt tot een sterk vereenvoudigd ontwerp. De homepage van de Rechtspraak Updates wordt hiermee teruggebracht tot de zoekfunctie en een ‘wall’ met de meest recente berichten (rechtspraak, nieuws, annotaties en voor sommige updates ook literatuur en wetgeving). Dit maakt de Rechtspraak Updates overzichtelijker voor de gebruiker, waarmee ze een nog belangrijkere informatiebron en hulpmiddel zullen worden.

De vernieuwde Rechtspraak Updates worden volledig intern ontwikkeld door de afdeling Development van Boom uitgevers Den Haag. Sander Onland, Johan Kok, lke van de Ven en Tom van der Meer zetten de komende maanden in een reeks sprints alle Rechtspraak Updates een voor een om naar de nieuwe omgeving. De eerste twee, de VAAN AR Updates en de EELC Updates, staan inmiddels al live. Ook komt er een volledig vernieuwde invoeromgeving voor de Rechtspraak Updates (de “back end’), die het onder andere mogelijk maakt om uitspraken in meerdere rechtsgebieden tegelijk te plaatsen.

Maar daar blijft het niet bij. Nu de eerste nieuwe updates aan de gebruikers gepresenteerd zijn, kwamen er gelijk weer nieuwe ideeën op waarmee we de Rechtspraak Updates nog verder kunnen verbeteren. En daarnaast staan er alweer twee nieuwe updates in de steigers, namelijk de Pensioenrecht Updates en de Tuchtrecht Updates, die in de loop van 2018 het levenslicht zullen zien.

Klik hier voor informatie over de rechtspraak updates

Geef een reactie

Your email address will not be published.