Voor een beter begrip

Onlangs verscheen bij onze uitgeverij een nieuw boek over de Grondwet: Proeve van een verbeterde Grondwet. De auteur, Huub Linthorst, stelt zich hierin de vraag of de huidige Grondwet nog wel een correcte weerspiegeling vormt van de verhoudingen tussen de machten van de staat en of onze Grondwet robuust genoeg is om ‘Poolse en Hongaarse toestanden’ te voorkomen. De vraag stellen is haar beantwoorden. De auteur pleit dan ook voor een grondige herziening. Hij geeft in zijn boek een geheel herziene tekst van de Grondwet, met een uitgebreide toelichting, algemeen en per artikel. Het verschijnen van het boek hebben we gevierd tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Nieuwspoort.

Onze verwachting is dat dit boek een bescheiden rol gaat spelen in de discussies over ons parlementaire stelsel die zeker gevoerd gaan worden wanneer de Staatscommissie parlementair stelsel aan het einde van het jaar met haar eindrapport komt. Deze staatscommissie, die begin 2017 is ingesteld en onder voorzitterschap staat van Johan Remkes, adviseert onze regering over de toekomstbestendigheid van ons parlementaire stelsel. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is de vraag namelijk urgent geworden of dit stelsel nog goed genoeg functioneert.

Tijdens de presentatie in Nieuwspoort gaf de auteur een inleiding op zijn boek en reflecteerde een drietal staatsrechtkenners op zijn ideeën. De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie, die grotendeels ging over het referendum en de wenselijkheid van constitutionele toetsing. Bij de borrel na afloop sprak ik iemand die ook werkzaam is in de uitgeverijwereld en die aangaf dat zo’n boek volgens haar alleen bij ons kan uitkomen. Ik denk dat ze bedoelde dat het boek in kwestie voor een wel erg select publiek interessant is. Ze bedoelde het waarschijnlijk ook als compliment. Zo heb ik het in ieder geval wel opgevat.

Wij geven boeken, tijdschriften en digitale producten uit, omdat we ze belangrijk vinden en omdat we verwachten dat professionals en aankomende professionals (studenten dus) hun voordeel ermee kunnen doen. Het motto van Koninklijke Boom uitgevers (waartoe Boom uitgevers Den Haag behoort), Voor een beter begrip, is gelukkig geen loze kreet. Het is bijzonder om bij een uitgeverij te werken waar het niet in de eerste plaats om de knikkers gaat, maar om het spel, dat vaak een serieus en belangwekkend spel is.

Meld u hier aan voor de blog-nieuwsbrief en ontvang bericht wanneer de volgende blog verschijnt!

Geef een reactie

Your email address will not be published.