Wat groei betekent voor de juridische uitgeverij

Steven Nooy groei juridische uitgeverij

Steven Nooy van Boom juridisch vertelt wat groei betekent voor ons als juridische uitgeverij.

Het is eind november, de kruidnoten liggen allang in de schappen, kerstliedjes komen alweer af en toe voorbij en we racen richting het einde van het jaar. Deze laatste maanden gaan hard maar voor we die ‘most wonderful time of the year’ bereiken moet er nog veel gebeuren.

Zo zijn we bezig met de begroting voor het komende jaar, dat betekent keer op keer terugkijken, evalueren, vooruitkijken en rekenen. Aan de saleskant vinden er veel contractgesprekken plaats, proberen we nog nieuwe klanten over de streep te trekken en worden de prijzen voor 2019 al hier en daar gecommuniceerd.

Groei is meer dan winst en euro’s

Zowel in de begrotingen als in de offertes en prijzen draait het uiteindelijk om groei. Maar wat is groei eigenlijk? Wat zijn nu de bepalende factoren die deze groei stimuleren? Is dat elk jaar meer omzet, meer winst? Hogere offertes en prijzen? Natuurlijk, dat is ook groei. Maar groei is voor ons nog veel meer dan dat en niet altijd in winst en euro’s uit te drukken.

Zo zijn wij meer dan ooit bezig met duidelijk maken dat wij als uitgeverij groeien in content. Met een database van juridische tijdschriften die jaarlijks met ruim 1000 artikelen groeit en nu al zo’n 20.000 artikelen bevat. Of met onze jurisprudentiedatabanken Rechtspraak Updates waar elk jaar nieuwe rechtsgebieden bij komen. Levert dat allemaal direct omzet op? Nee, maar daarmee laten we wel zien dat we ontwikkelen en relevant zijn, focus hebben en klanten aan ons willen binden met kwalitatief mooie producten die op het juiste moment geleverd worden.

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke en juridische discussies.

Maar wie enkel in aantallen denkt staart zich blind, inhoud is key. Dit jaar hebben we rond de 300 boeken uitgegeven. Dat is een mooi aantal, maar kijk eens naar de impact van nieuwe boeken als Commercieel Contractenrecht van Rieme Jan Tjittes, Proeve van een verbeterde Grondwet van Huub Linthorst of Een kleine biografie van het straffen van Rinus Otte. Stuk voor stuk boeken die relevant zijn of een bijdrage leveren aan maatschappelijke en juridische discussies. Waar dynamiek in wetgeving is, is behoefte aan kennis. Daarom storten wij ons op nieuwe producten rondom de nieuwe Omgevingswet en de Modernisering van Strafvordering. Ook dat is groei voor ons.

Al het bovenstaande komt dan terug in iets waar ik in al mijn gesprekken met kennismanagers, informatiespecialisten en bibliothecarissen de nadruk op wil leggen…gebruik. Het gebruik van onze bronnen is de rode draad. We kijken naar gebruiksstatistieken en zijn daar ook transparant in. We proberen met elkaar het gebruik te stimuleren zodat de daadwerkelijke toegevoegde waarde van onze bronnen gevoeld en ervaren wordt. Dat is waar het voor ons als juridische uitgeverij toch op neerkomt: toegevoegde waarde creëren en overdragen aan gebruikers. Als dat lukt, dan groeien niet alleen wij, maar ook onze klanten!

Meld u hier aan voor de blog-nieuwsbrief en ontvang bericht wanneer de volgende blog verschijnt!

Hier vindt u meer artikelen geschreven door Steven Nooy

Geef een reactie

Your email address will not be published.