Verkiezingen voor het Europees Parlement – Wat doen ze daar eigenlijk?

Jesse Meindertsma over de verkiezingen voor het Europees Parlement

Adjunct-uitgever Jesse Meindertsma vertelt over de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarom hier weinig (media)aandacht voor is en het belang van een publicatie zoals Wat doen ze daar eigenlijk?.

De Europese verkiezingen

Op 23 mei vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) plaats en kunnen ruim 420 miljoen stemgerechtigden in de Europese Unie (inclusief Verenigd Koninkrijk) hun stem uitbrengen.

We stemmen voor het EP om als burger inspraak te hebben bij de besluitvorming van de Europese Unie. Het EP kan zelf geen wetten initiëren (dat kan alleen de Europese Commissie) maar kan de Commissie wel vragen wetsvoorstellen te doen. Bovendien mag het EP wetsvoorstellen van de Commissie aanpassen of aanvullen voordat er door de Europese lidstaten en het EP besloten wordt of de wet wordt ingevoerd. EU-wetgeving wordt steeds bepalender voor Nederlandse wetgeving dus stemmen voor het EP is best belangrijk, zou je denken.

Toch is er vergeleken met landelijke verkiezingen niet veel interesse in EP-verkiezingen. Er is redelijk veel media-aandacht voor de verkiezingen maar toch stemde bij de vorige verkiezingen in 2014 slechts 37,7% van de stemgerechtigde Nederlanders (ter vergelijking: bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart was de opkomst 56%). Deze lage opkomst komt onder andere omdat dat we niet weten wie de parlementariërs zijn waar we op kunnen stemmen en ook niet wat zij doen voor Nederland en voor de EU. De meeste EP’ers verschijnen zelden in de media.

Omdat ik Europese Studies heb gestudeerd en als adjunct-uitgever onder andere publicaties op het gebied van Bestuurskunde, Staat- en Bestuursrecht en Europees recht verzorg, is mijn belangstelling voor de gang van zaken bij de instellingen van de EU waarschijnlijk bovengemiddeld. Ik vind het belangrijk dat het voor inwoners van alle lidstaten duidelijk is wat er bij de Europese instellingen gebeurt.


Onderzoek naar Europarlementariërs en wat zij doen

In het begin van dit jaar hebben wij het boekje Verkeer(d) verbonden uitgegeven van Mendeltje van Keulen, lector van het lectoraat Changing Role of Europe aan de Haagse Hogeschool, over de verbinding tussen de EU en Nederland. Toen Mendeltje mij vertelde dat zij samen met Chris Aalberts (ThePostOnline) ook bezig was met een onderzoek naar Europarlementariërs en wat zij doen in het EP was mijn interesse direct gewekt. Voor hun onderzoek hebben zij alle Nederlandse Europarlementariërs geïnterviewd over hun werkzaamheden en over wat zij in de afgelopen vijf jaar hebben bereikt. Het onderzoek is onlangs bij ons gepubliceerd onder de toepasselijke titel Wat doen ze daar eigenlijk?

Waarom de media weinig aandacht besteed aan het Europees Parlement

Wat doen ze daar eigenlijk? werd deze week in Den Haag gepresenteerd bij Nieuwspoort. Tijdens de presentatie vond een levendige paneldiscussie plaats tussen journalisten Chris Aalberts, Bert van Sloten (NOS), Stéphane Alonso (NRC) en Kees Boonman (NPO Radio 1) over de rol van de media bij de verkiezingen. Uit de discussie kwam naar voren dat een van de problemen is dat het publiek berichtgeving over het EP vaak saai vindt omdat er in het EP bijvoorbeeld geen verhitte discussies plaatsvinden zoals in het Nederlands Parlement en ook omdat het publiek geen duidelijk beeld heeft van wie er in het EP zitten en wat ze doen. Stéphane Alonso merkte verder terecht op dat journalisten in berichtgeving over de EU vaak niet voorbij de eerste horde komen van standaardvragen over het inleveren van soevereiniteit, de kosten voor projecten van de EU of mislukte projecten. Er wordt vaak niet diep ingegaan op beleidsvorming en besluitvoering of op wie de mensen zijn die het beleid maken. Dit komt dan weer omdat het publiek dit niet interessant lijkt te vinden. Een typisch kip en ei verhaal.

Een van de aanwezigen vroeg zich af of het überhaupt de goede tactiek is om te proberen meer mensen te interesseren voor het EP. Zij gaf aan dat het misschien wel een veel beter idee is om de mensen die al geïnteresseerd zijn in ieder geval te voorzien van goede informatie met diepgang.

Hopelijk kunnen wij met een boek als Wat doen ze daar eigenlijk? als uitgeverij bijdragen aan meer kennis over de verbinding tussen de EU en Nederland. Voor de mensen die toch al geïnteresseerd waren, maar ook voor een ieder die op 23 mei een weloverwogen beslissing wil maken.

De boekpresentatie van Wat doen ze daar eigenlijk? bij Nieuwspoort

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang bericht wanneer de volgende blog verschijnt!

Geef een reactie

Your email address will not be published.