Investeren in een wetenschappelijke toekomst – over het uitgeven van proefschriften

Anne Oerlemans digitalisering archief

De publicatie van een proefschrift is de ideale manier voor een onderzoeker om zichzelf op de wetenschappelijke kaart te zetten. Een kwalitatief hoogstaande publicatie, zowel inhoudelijk als qua vormgeving en uitvoering, is niet alleen voor de onderzoeker maar ook voor de wetenschappelijke uitgeverij een belangrijk visitekaartje.

In het voorjaar van 2019 was ik te gast bij de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de workshop “Building the Brand ‘You’: How to Get Your PhD Published?” om met PhD-studenten te praten over het uitgeven van proefschriften. In het uitgeverspanel waren naast Boom uitgevers Den Haag en Eleven International Publishing – in de persoon van mijzelf – ook Wolters Kluwer, Cambridge University Press, Edward Elgar en Routledge vertegenwoordigd. Elke uitgever heeft zijn eigen methoden en redenen om proefschriften te publiceren, maar we doen het allemaal en dat leek veel kandidaten te verbazen.

Het schrijven van een proefschrift is voor veel onderzoekers de start van een academische of wetenschappelijke carrière. Het proefschrift wordt echter vaak door een beperkt publiek gelezen: de kandidaat weet wat erin staat, hij of zij heeft er immers jaren aan gewerkt, de promotor(en) weten wat erin staat, de commissie heeft het (in elk geval deels) gelezen en aan vrienden en familie is uitgelegd waar het over gaat. De publicatie van het promotieonderzoek vergroot het bereik, maar het zal nog steeds niet in grote oplages in de boekhandels te vinden zijn. Proefschriften zijn – uitzonderingen daargelaten – dus geen grote bestsellers. Waarom vinden uitgevers ze dan toch interessant?

Waarom zijn wij geïnteresseerd in proefschriften?

Het uitgeven van proefschriften vinden wij heel belangrijk. Allereerst om op die manier iets terug te geven aan de wetenschappelijke gemeenschap vanuit onze verantwoordelijkheid, als maatschappelijk betrokken uitgeverij. Deze maatschappelijke en wetenschappelijke betrokkenheid dragen wij niet alleen uit in onze woorden, maar vooral ook in onze daden en publicaties. Dit geldt zowel voor onze Nederlandstalige als internationale publicaties. Daarnaast zijn proefschriftpublicaties voor ons dé manier om kennis te maken met de nieuwe generatie auteurs.

Nieuwe auteurs brengen veelal nieuwe ideeën met zich mee. Innovatie en het onderscheidend vermogen van de uitgeverij in combinatie met de traditionele waarden van de klassieke uitgeverij, zoals professioneel redactiewerk, vormgeving van het manuscript, sociaal gevoel en de benodigde vakkennis maken dat Boom uitgevers Den Haag een serieuze partner is en blijft in informatievoorziening voor zowel de wetenschap als de praktijk. Het is voor ons belangrijk om te blijven investeren in de toekomst en het uitgeven van proefschriften is een ideaal voorbeeld van zo’n investering.  

Waarom naar een uitgever met je proefschrift?

De wereld van selfpublishing en het laten printen in boekvorm van een proefschrift bij een copyshop wordt steeds groter en is vaak goedkoper dan het uitgeven van het onderzoek bij een uitgeverij. Wat is dan de toegevoegde waarde van een uitgave bij een wetenschappelijke uitgeverij?

Het uitgeven van een proefschrift is wat anders dan het simpelweg printen of drukken van een proefschrift. Het publicatietraject begint met het aanleveren van een voorstel door de promovendus, de uitgever bekijkt of het onderwerp aansluit bij het publicatieprogramma. Na aanlevering van het manuscript, waaraan tekstueel na goedkeuring door de commissie niets meer mag worden veranderd, wordt de tekst door een vormgever opgemaakt, wordt de drukproef gecontroleerd op technische fouten en wordt een omslagontwerp in overleg met de auteur gemaakt door een professionele vormgever.

De totale productietijd inclusief het uiteindelijke printen van het boek bedraagt ongeveer 10 tot 12 weken na ontvangst van het manuscript. In principe komt het proefschrift uit in twee edities; de proefschrifteditie voor de pedel en de promovendus én een commerciële editie die de uitgever op de markt brengt. Deze laatste editie wijkt enigszins af van de proefschrifteditie omdat er aan een proefschrift  – een proeve van bekwaamheid – andere eisen gesteld worden dan aan een wetenschappelijke monografie. Zo zijn in de commerciële editie bijvoorbeeld de samenvattingen verwijderd en is het methodologische hoofdstuk soms aangepast om het geheel beter leesbaar te maken.

Boom uitgevers Den Haag en Eleven International Publishing hebben een groot (inter)nationaal netwerk om nieuwe publicaties, waaronder proefschriften, onder de aandacht te brengen. Naast de hierboven beschreven processen zijn er nog meer toegevoegde waarden die de uitgeverij kan bieden. Door onze (internationale) marketing en promotie bieden wij een publicatie een groot bereik binnen juridische, criminologische en bestuurskundige doelgroepen. Als auteur sluit je ook bij Boom en Eleven aan bij een grote groep collega’s die eerder in ons fonds publiceerden.

Het goed bereikbaar en doorzoekbaar maken van de content is ook een belangrijke waarde die de uitgeverij toevoegt. Zo is de inhoud van onze publicaties te vinden in onze collecties en ons eigen Boomportaal. Op deze manier houden we onze content beschikbaar voor de toekomst, zowel de nieuwe aanwinsten als ons archief. Proefschriften vormen een belangrijk onderdeel van deze wetenschappelijke collecties, nu én in de toekomst.

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang bericht wanneer de volgende blog verschijnt! 

Geef een reactie

Your email address will not be published.