Stavros Zouridis: ‘Mensen denken vaak dat ze wel weten wat er speelt als ze de Volkskrant of NRC Handelsblad gelezen hebben.’

Stavros Zouridis is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan Tilburg University. Hij is tevens lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

Wanneer kwam je voor het eerst met Boom uitgevers Den Haag (BuDH) in aanraking? 

In 2007 werd ik benoemd op de leerstoel bestuur & recht in Tilburg. Ik wilde een boek maken voor het onderwijs over de juridische dimensie in de bestuurskunde. De bestuurskunde bestudeert bestuurlijke instituties, zowel hun anatomie als hun fysiologie en gedrag. Waarom zien ze eruit zoals ze eruitzien, hoe werken ze en waarom doen ze wat ze doen? Bij die verklaring speelt recht een grote rol en om die rol te inventariseren was een boek de meest geschikte vorm. Boom bestuurskunde is voor ons vakgebied vervolgens het meest voor de hand liggende en beste fonds om in te zitten. 

Wat maakt BuDH de meest voor de hand liggende keuze? 

Ik wil geen publieksboeken schrijven en je zult mij zelden of nooit in de media of in the picture vinden. Mensen denken vaak dat als ze de Volkskrant of NRC Handelsblad gelezen hebben, dat ze dan wel weten wat er speelt, maar mijn boek moet mensen die er al iets van weten verder brengen; de doelgroep bestaat uit specialisten. Het is belangrijker dat het boek anderen, in kleine kring, aan het denken zet dan dat het de aandacht van de leek krijgt. Voor die doelgroep is BuDH het meest geschikt: daar bereik ik collega’s, bestuurskundigen en geïnteresseerde practitioners. 

Hoe bevalt de samenwerking met BuDH? 

Het samenwerken met Boom bevalt goed. Veel contact loopt via de mail, maar er wordt altijd grondig gewerkt. Het maken van een boek duurt altijd langer dan de auteur hoopt, maar het is leuk om te merken dat Boom het niet zomaar laat gaan en af en toe vraagt hoe het ermee gaat. Ik was onder de indruk van hoe snel en grondig er bij mijn laatste boek te werk is gegaan en wat een mooi boek daaruit is gekomen. De samenwerking verliep heel prettig en soepel en er zijn veel goede en nuttige suggesties ter tafel gebracht. 

Heeft de uitgeverij nog een meerwaarde bij het maken van een boek? 

Ik zou nooit in eigen beheer uitgeven, alleen al het fonds van BuDH maakt dat je onderdeel bent van een groter geheel. Je staat in een rijtje van andere titels op het vakgebied. De uitgevers dwingen me ook te denken vanuit de doelgroep, zonder de uitgave meteen in een format te willen persen. Dat meedenken is heel waardevol. De manier waarop een uitgever naar het boek kijkt is heel anders dan de manier waarop bijvoorbeeld een collega dat doet. Daarnaast ben je in een boek veel flexibeler dan bijvoorbeeld in een tijdschriftartikel. 

Worden boeken eigenlijk nog wel gebruikt tegenwoordig? 

Boeken worden zeker nog wel gelezen, al is het vaak niet van kaft tot kaft. Practitioners lezen bijvoorbeeld heel selectief en gericht en reflectieve directies lezen ze waarschijnlijk deels. Mensen die opleidingen of modules volgen, lezen de boeken vaak wel helemaal. Natuurlijk zijn er onder studenten genoeg samenvattingen te koop, dat ga je niet tegen, maar een docent moet zijn tentamens op zo’n manier opstellen dat je er met de samenvatting alleen niet komt. 

Kun je ons iets vertellen over je boek dat in augustus verschijntDe resonante rechtsstaatOver de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen? 

Vlak na mijn benoeming op de leerstoel over bestuur en recht verscheen het eerste boek voor het onderwijs, De dynamiek van bestuur en recht, verscheen in 2009 voor het onderwijs. Toen de vraag kwam om dit boek te herzien, heb ik het wat breder getrokken en het boek De institutionele crisis van de rechtsstaat geschreven. Dat boek heb ik nu ingrijpend herzien. Het boek is nog steeds primair bedoeld voor het onderwijs en beoogt studenten in te wijden in de praktijk van rechtsstaten. Hoe werkt een rechtsstaat eigenlijk en hoe moeten we een rechtsstaat begrijpen? De toepassing voor practitioners is vervolgens verder uitgewerkt in de laatste drie hoofdstukken. Daarin beantwoord ik de vraag of de rechtsstaat in Nederland in een crisis verkeert. Het antwoord is helaas ‘ja’, maar in het laatste hoofdstuk zoek ik een uitweg uit de institutionele crisis. Het verder uitwerken van deze toepassing zou volgens sommige collega’s mijn magnum opus kunnen worden.

Stavros Zouridis schreef recent voor Rechtreeks een artikel over de vraag
‘Verkeert de rechtsstaat in een institutionele crisis?’. U leest het artikel hier: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/rechtstreeks

In NRC wijdde Folkert Jensma zijn volledige rechtsstaatcolumn aan het artikel van Zouridis, u leest de column hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/15/de-staat-is-zo-overvraagd-dat-de-rechter-te-hulp-moet-schieten-a4043621

Geef een reactie

Your email address will not be published.